Digitale projekter

Storytelling i aktion

Elretur – ’Du skal ikke fucke med mit grundvand’

’Du skal ikke fucke med mit grundvand’ er en reklame. Den er en del af Elreturs kampagne, som skal minde os danskere om, hvordan brugte batterier skal behandles og håndteres.

Historiefortællingens fire elementer:

1. Budskab: ”Brugte batterier skal ikke i skraldespanden”.

2. Konflikten: Claes har smidt et batteri i skraldespand.

3. Handlingen: Der er middagsselskab, hvor stemningen er god. I takt med at konflikten indtræffer, bliver stemningen bliver hurtigt trykket.

4. Rollefordeling: Karla og Claes er hhv. Helten og modstanderen, hvor hjælpere er den ene mandlige gæst.

Berettermodellen

Anslag: 0:00-0:08 Her ses en kvinde(Karla) som tømmer sin tallerken i skraldespanden. Hun får derfor øje på et batteri, som er smidt i skraldespanden og udbryder: ”Hvad satan…”, og ser foruroliget op.

Præsentation: 00:09-00:16 Karla tager batterier op og begynder at vise sin utilfredshed, omkring batteriets placering og der til spørger ’dumt’: ”Hvad er det her?!…”

Uddybning: 00:17- 00:22 Claes forklarer Karla, at det bare er et batteri i skraldespanden, og stemningen bliver mere trykket og ubehagelig.

PONR: 00:23-00:27 Karla udbryder: ”Altså, jeg troede vi hyggede os” PONR er altså her, hvor stemningen er ødelagt og det ikke kan gøres om.

Konfliktoptrapning: 00:28-00:32 Karla: ”Altså skal du fucke med mit grundvand?” Klimaks: 00:33-00:36 Karla spørger én gang til og hæver stemmen ”SKAL DU FUCKE MED MIT GRUNDVAND, CLAES?”

Udtoning: 00:37-00:45 De andre gæster bebrejder Claes og voiceover afslutter reklamen. Ved brug af storytelling er det vigtigt at finde kernefortællingen (kerneværdi), da det er afgørende for at skabe korrekt content. Kerneværdien i denne reklame er håndteringen af brugte batterier, da de kan være skadelige for miljøet.

Aktantmodellen

Subjekt: Karla

Objekt: Budskabet om håndtering af batterier

Hjælper: Mandlige gæst

Modstander: Claes

Giver: Karla

Modtager: Karla

Appelformer

I forbindelse med Elreturs kampagne, bliver der i reklamen gjort brug af logos og patos.

PATOS: Karla: ”Altså, jeg troede vi sad og hyggede os, også går du og smider batterier ud i skraldespanden bag min ryg!” Karla appellerer her til modtagerens følelser i og med hun ’troede de hyggede sig’ og dermed bliver skuffet. Handlingen er med det at bebrejde Claes, hvilket påvirker modtagerens sindsstemning

LOGOS: Karla: ”Skal du fucke med mit grundvand Claes?!” Her bruges appelformen, som appellerer til modtagerens fornuft i og med, at der er en rationel sammenhæng mellem belæg og påstand.

Brug af denotationer og konnotationer

Denotationer – grundbetydning: Et batteri som ligger i skraldespanden.

Konnotationer – associationer: Det er miljømæssigt farligt, at batteriet er havnet i skraldespanden.

Denotationer – grundbetydning: Karla skælder Claes ud. Konnotationer – associationer: Karla er sur, fordi mener at batterier er med til at ødelægge miljøet.